Algemene Info

Tijdens je orthodontische behandeling zijn de afspraken afwisselend tijdens en na de schooluren

Gelieve hiermee rekening te houden bij het maken van een eerste afspraak.

 

Een afspraak maakt u steeds telefonisch. Wanneer we er niet zijn, kan u steeds op het antwoordapparaat horen wanneer we opnieuw bereikbaar zijn.

Heeft u een afspraak vastgelegd, dan zal u van ons een bevestigingsbrief ontvangen. Indien nodig ontvangt u ook een afwezigheidsbriefje voor de school of werk. Routebeschrijving vindt u hier.

Indien deze afspraak niet kan doorgaan of wenst te annuleren, gelieve dit schriftelijk te doen (e-mail of post)en ten laatste 3 werkdagen vooraf.

 

Nieuwe patiënten ontvangen voor hun eerste afspraak geen herinnering per mail. Eenmaal er een dossier werd aangemaakt, is het wel mogelijk om u daags vooraf per mail een herinnering te bezorgen van uw afspraak.

 

Bij het niet nakomen van de afspraak zonder bericht, zullen wij 50€ in rekening brengen voor de verloren consultatie.

 

Dank voor uw begrip!

 

 

 

Het is nog niet gedaan als je tanden mooi recht staan!!

 

  • WAT IS RETENTIE?

Gedurende maanden is er hard gewerkt om je orthodontische behandeling tot een goed einde te brengen. Dankzij jouw inspanningen en die van je orthodontist is het resultaat bereikt dat bij het begin van de behandeling werd vooropgesteld. Je tanden passen nu correct op elkaar, maar je behandeling is echter nog niet gedaan.

Er zijn namelijk verschillende redenen waardoor er opnieuw fouten kunnen ontstaan in de stand van je gebit. Alle verplaatste tanden staan niet onmiddellijk weer vast in het kaaksbeen. Het duurt nog meerdere maanden vooraleer het bot rondom je tanden volledig de oude structuur heeft teruggekregen.

Bovendien wordt de positie van je tanden voor een belangrijk deel bepaald door de omliggende spieren. Je lip- en wangspieren, aangezichtsspieren en je tong oefenen zowel in rust als in functie (bij het spreken en het slikken), een druk uit op je tanden. Door het evenwicht tussen al deze spierkrachten blijven je tanden op hun plaats staan.

Na het beëindigen van de actieve behandeling is het dus erg belangrijk dat het gebit, de kaaksgewrichten en de kauwspieren, gedurende een voldoende lange tijd worden vastgehouden in de nieuwe stand, zodat de mondspieren als het ware kunnen 'wennen' aan de nieuwe verhoudingen die door de behandeling in de mond zijn ontstaan. Anders is het best mogelijk dat je tanden, geheel of gedeeltelijk, naar hun oude positie zullen terugkeren. Dit verschijnsel noemen we recidief.

Elke actieve orthodontische behandeling moet daarom gevolgd door een stabilisatiefase. Deze periode van 'passieve' behandeling om het gebiten de kaken zo goed mogelijk in de nieuwe stand te laten vastgroeien, noemt men de retentiefase. Het zou zonde zijn om het resultaat terug verloren te zien gaan omdat de behandeling niet op de juiste manier werd afgesloten. Precies daarom is de retentie zeker zo belangrijk als alles wat eraan vooraf gegaan is.

 

  • WELKE RETENTIE-APPARATUUR ?
  1. Een uitneembare retentiebeugel: soms kan tijdens de retentiefase dezelfde apparatuur gebruikt worden als tijdens de actieve behandeling. Maar meestal, en zeker na het verwijderen van vaste apparatuur, worden nieuwe beugels gemaakt. Deze zijn uitneembaar en worden dag en nacht gedragen. Na verloop van tijd mogen de beugels overdag uitgelaten worden. En stilaan wordt de behandeling helemaal afgebouwd.

de uitneembare retentiebeugel

 

  1. Een retainer: soms worden retainers (dit is een dun draadje) vastgekleefd op de tongzijde van de tanden. Zulke draadjes blijven meestal voor de rest van je leven zitten.

de retentiedraad

 

  • HOE LANG DUURT DE RETENTIE ?

De duur van de retentiefase verschilt van patiënt tot patiënt. Voor de meeste behandelingen zal de retentiefase minimaal een jaar duren. Soms moet de retentie voortgezet worden tot de jong-volwassen leeftijd.

  • DE CONTROLES

Tijdens de retentiefase is het noodzakelijk dat je orthodontist je regelmatig terugziet. Dit zal niet zo vaak zijn als tijdens de behandeling zelf en meestel volstaat in het begin één controle om de drie maanden. Indien er zich veranderingen voordoen, zullen die het snelst optreden in de periode kort na je orthodontische behandeling. Bij het geringste gevoel van verandering van tandstand, of wanneer je retainer gelost is, moet je een afspraak maken met je orthodontist. Later volstaat één nazicht per jaar. Nadien is de rol van je orthodontist passief: hij zal bereikbaar zijn als er zich problemen voordoen.

 

  • NAGELBIJTEN

 Ondanks de retentiedraad komt het voor dat de tanden zich verplaatsen. Dit gebeurt vaak bij patiënten die nagelbijten, waardoor er een tortie ontstaat in de retentiedraad. Daarom is het aangewezen om het nagelbijten te stoppen en ook niet op stylo's te bijten.

 

 

Enkel terugbetaling indien jonger dan 15 jaar!

 

U hebt recht op terugbetaling door uw ziekenfonds wanneer uw kind, voor de leeftijd van 15 jaar, de toelating van het ziekenfonds heeft bekomen om een orthodontische behandeling te starten. De aanvraag moet dus voor de 15e verjaardag gebeuren! De orthodontist zal hiervoor de nodige formulieren meegeven. Vergeet niet om tijdig uw aanvraag in te dienen bij uw ziekenfonds. Eens 15 jaar wordt een orthodontische behandeling niet meer terugbetaald door de mutualiteit.

  • DE VERPLICHTE TERUGBETALING

De terugbetaling is afhankelijk van de geattesteerde RIZIV-nummers. Deze nummers staan op deze website steeds tussen haakjes en bestaan uit een 6-cijferige code.  Aan de hand van deze code weet uw ziekenfonds hoeveel er aan u moet worden terugbetaald. Aangezien deze RIZIV-tarieven jaarlijks aangepast worden, kan de totale terugbetaling door het ziekenfonds iets hoger zijn dan hieronder vermeld. De totale terugbetaling die u zal ontvangen is afhankelijk van de duur van de behandeling. 
Indien de behandeling langer duurt dan de vooropgestelde termijn van 12 of 24 maanden, dan zullen de 6 maandelijkse betalingen bij uw orthodontist alsook de terugbetaling (305616) blijven verder lopen.  De terugbetaling van het RIZIV-nummer 305616 is beperkt in aantal, namelijk 36 keer, maar is normaal gezien ruim voldoende.

Indien de behandeling 18 maanden duurt :
(305631) bij start van de behandeling:
(305675) na 6 maanden behandeling:

(18 x 305616) bij elke activatie
: 18 x
TOTAAL:

 

  •  DE AANVULLENDE TERUGBETALING

Deze terugbetaling is niet meer afhankelijk van de ernst van de gebit- en/of kaakafwijking. Deze bijkomende terugbetaling is voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt, dezelfde: rond de €370. Doch zijn er verschillen mogelijk tussen ziekenfondsen onderling. Indien u recent van ziekenfonds bent veranderd, vraag dan zeker na of u recht hebt op de aanvullende premies.  Het is namelijk zo dat sommige ziekenfondsen een wachttijd hanteren, die moet verstreken zijn vooraleer u deze premie zal uitbetaald krijgen.  Deze wachttijd varieert van 6 tot 12 maanden. Voor meer informatie hierover, kan u terecht bij uw ziekenfonds

  • OPMERKING

De terugbetaling voor personen die werkzaam zijn bij de Europese Unie, wordt op een andere manier berekend. Voor meer informatie hierover, kan u zich wenden tot de verzekeringsdienst van de Europese Unie.

 

 

Het moet niet altijd zo serieus zijn!!!

Mopjes die door de beugel kunnen!

En poetsen maar! Kijk naar volgend filmpje (2,5MB)

 

 

 

Veel mopjes en cartoons over beugels heb ik nog niet gevonden.

Heb jij er toevallig gezien, dan mag je de link doorsturen via ons contactformulier