Eerste bezoek

Deze website over orthodontie is bedoeld als informatiekanaal.

 

 

Het is geenszins de bedoeling om via deze website reclame te maken.

Smile!

De foto's die je orthodontist neemt zijn bedoeld om zowel de beginsituatie als de eindsituatie vast te leggen, zodat het verschil voor en na de orthodontische behandeling kan beoordeeld worden.

 

   

 

 

 

Met plastic haakjes hou je zelf je wangen opzij.

Zo kunnen deze foto's van je tanden gemaakt worden.

 

Ook worden nog 4 foto's gemaakt van je gelaat. Je kan de foto's vergelijken met pasfoto's vanuit verschillende hoeken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo een grote kauwgom heb je nog nooit gegeten!

Afdrukken nemen is niet zo leuk. Het doet geen pijn, maar het is lastig om zo'n grote lepel met pap (kauwgom) gedurende één minuut in de mond te houden. Door afdrukken te nemen krijgt je orthodontist echter heel wat noodzakelijke waardevolle informatie. Van deze afdrukken worden (gips)modellen gemaakt.

Afdrukken zien er zo uit:

 

 

 

Tijdens een eerste bezoek hoef je echt niet bang te zijn,

er wordt enkel eens gekeken en veel gepraat...

 

Wanneer je voor het eerst bij de orthodontist komt, zal er worden nagegaan of je een behandeling nodig hebt, en zo ja, wanneer je best aan de behandeling begint. Soms is dat meteen, zoniet moet je nog enkele maanden of zelfs een paar jaar wachten.

Vaak is het nodig dat er tijdens je eerste bezoek al een röntgenfoto genomen wordt. Hierop kunnen al jouw tanden bekeken worden en eventuele problemen worden opgespoord.

Als blijkt dat je een behandeling nodig hebt, zal de orthodontist eerst een uitgebreider onderzoek doen om te bepalen welk apparaat je nodig hebt. Hij maakt hiervoor een bijkomende röntgenfoto. Deze tweede röntgenfoto dient om na te kijken hoe je kaaksbeenderen ten opzicht van elkaar gegroeid zijn en hoe de eventuele verdere groei zal evolueren. Ook neemt hij enkele gewone foto's en afdrukken. Van deze afdrukken worden dan 3d-modellen gemaakt. Omdat dit alles toch gauw een half uur duurt, is het best mogelijk dat je hiervoor een nieuwe afspraak krijgt.

Aan de hand van al deze gegevens zal de orthodontist een behandelingsplan opmaken.

Tijdens de volgende afspraak zal hij dit behandelingsplan samen met jou en je ouders doornemen en bespreken. Hij zal jullie vertellen wat de voor -en nadelen zijn van wel en niet behandelen. Het wordt dan duidelijk hoe je behandeling zal verlopen en welke Beugels je zal moeten dragen. Het kan zijn dat er meerdere behandelingsopties zijn. Ook de financiële aspecten komen aan bod en indien je recht hebt op Terugbetaling door het ziekenfonds wordt er tijdens deze afspraak een aanvraagformulier meegegeven. Belangrijk is dat je zelf gemotiveerd bent om je beugel te dragen. Jijzelf en je ouders moeten beslissen om al dan niet tot behandeling over te gaan. Dit hoeft niet tijdens de afspraak zelf te gebeuren: neem daar de nodige tijd voor!

Beslis je om verder te gaan, dan is de vierde afspraak ook meteen de start van je behandeling en vanaf dan zal je ongeveer om de 5 à  8 weken op controle moeten komen.

Na een behandeling van gemiddeld 2 tot 2,5 jaar mag het apparaat worden verwijderd en start de Retentie. Tijdens deze retentiefase moet je slechts af en toe op controle komen.

 

 

 

 

WELKOM    -      WACHTLIJST  -   PARKEREN/BEREIKBAARHEID

Welkom!
Fijn dat je naar onze website komt kijken. Hier kom je meer te weten over ons en onze praktijk.
Je vindt hier allerhande uitleg, tips en instructies zoals ik ze meegeef na het plaatsen van een beugel.
Je zal er misschien niet bij stilstaan, maar orthodontie is niet meer wat het geweest is.De nieuwste technieken openen een waaier aan mogelijkheden.
Ga op verkenning doorheen onze website en ontdek de laatste ontwikkelingen in de orthodontie!

 

 

 

 

 

 

Laatste update: 28/11/2016

Disclamer en Copyright