Enkel terugbetaling indien jonger dan 15 jaar!

 

U hebt recht op terugbetaling door uw ziekenfonds wanneer uw kind, voor de leeftijd van 15 jaar, de toelating van het ziekenfonds heeft bekomen om een orthodontische behandeling te starten. De aanvraag moet dus voor de 15e verjaardag gebeuren! De orthodontist zal hiervoor de nodige formulieren meegeven. Vergeet niet om tijdig uw aanvraag in te dienen bij uw ziekenfonds. Eens 15 jaar wordt een orthodontische behandeling niet meer terugbetaald door de mutualiteit.

  • DE VERPLICHTE TERUGBETALING

De terugbetaling is afhankelijk van de geattesteerde RIZIV-nummers. Deze nummers staan op deze website steeds tussen haakjes en bestaan uit een 6-cijferige code.  Aan de hand van deze code weet uw ziekenfonds hoeveel er aan u moet worden terugbetaald. Aangezien deze RIZIV-tarieven jaarlijks aangepast worden, kan de totale terugbetaling door het ziekenfonds iets hoger zijn dan hieronder vermeld. De totale terugbetaling die u zal ontvangen is afhankelijk van de duur van de behandeling. 
Indien de behandeling langer duurt dan de vooropgestelde termijn van 12 of 24 maanden, dan zullen de 6 maandelijkse betalingen bij uw orthodontist alsook de terugbetaling (305616) blijven verder lopen.  De terugbetaling van het RIZIV-nummer 305616 is beperkt in aantal, namelijk 36 keer, maar is normaal gezien ruim voldoende.

Indien de behandeling 18 maanden duurt :
(305631) bij start van de behandeling:
(305675) na 6 maanden behandeling:

(18 x 305616) bij elke activatie
: 18 x
TOTAAL:

 

  •  DE AANVULLENDE TERUGBETALING

Deze terugbetaling is niet meer afhankelijk van de ernst van de gebit- en/of kaakafwijking. Deze bijkomende terugbetaling is voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt, dezelfde: rond de €370. Doch zijn er verschillen mogelijk tussen ziekenfondsen onderling. Indien u recent van ziekenfonds bent veranderd, vraag dan zeker na of u recht hebt op de aanvullende premies.  Het is namelijk zo dat sommige ziekenfondsen een wachttijd hanteren, die moet verstreken zijn vooraleer u deze premie zal uitbetaald krijgen.  Deze wachttijd varieert van 6 tot 12 maanden. Voor meer informatie hierover, kan u terecht bij uw ziekenfonds

  • OPMERKING

De terugbetaling voor personen die werkzaam zijn bij de Europese Unie, wordt op een andere manier berekend. Voor meer informatie hierover, kan u zich wenden tot de verzekeringsdienst van de Europese Unie.