Retentie

WAT IS RETENTIE?

Na de orthodontische behandeling is het belangrijk om je tanden gedurende een voldoende lange periode te laten vastgroeien
in de nieuwe stand.

Als je wil dat je tanden in hun nieuwe positie blijven staan, moet je een nachtbeugel dragen al dan niet in combinatie met een retentiedraad.
Het duurt meerdere maanden vooraleer alle verplaatste tanden weer vaststaan in het kaakbeen en het bot rondom je tanden
weer volledig zijn oude structuur heeft teruggekregen.

Deze stabilisatieperiode heet retentie.

De kans is heel groot dat je tanden, geheel of gedeeltelijk, naar hun oude positie zullen terugkeren als je geen retentie-appartaat draagt.
Dit verschijnsel noemen we recidief.

WELKE RETENTIE-APPARATUUR?

Dit is een nachtbeugel al dan niet in combinatie met een retentiedraad.

De nachtbeugel: deze uitneembare beugel draag je gedurende minstens 8 maanden elke nacht.
Nadien wordt de behandeling stillaan afgebouwd, tot je hem enkel nog 1 à 2 keer per week draagt.

De retentiedraad: dit is een dun draadje dat vastgekleefd wordt op de achterzijde van je tanden.
Deze draadjes blijven meestal voor de rest van je leven zitten.

HOE LANG DUURT DE RETENTIE?

De duur verschilt van persoon tot persoon. Voor de meeste behandelingen zal de retentiefase minimaal een jaar duren.
Soms moet de retentie voortgezet worden tot de jong-volwassen leeftijd.
Hou je retentieapparatuur goed bij en gooi ze vooral nooit weg.

RETENTIE-CONTROLES

Indien er zich veranderingen voordoen, zullen die het snelst optreden in de periode kort na je orthodontische behandeling.
Tijdens de retentiefase is het noodzakelijk om je nog eens terug te zien op drie controle-afspraken.

  • eerste controle-afspraak:  2 maanden na de behandeling
  • tweede controle-afspraak: 6 maanden na de vorige controle
  • derde controle-afspraak: 1 jaar na de vorige controle

Nadien is de rol van je orthodontist passief: hij zal bereikbaar zijn als er zich problemen voordoen.
Bij het geringste gevoel van verandering van tandstand, of wanneer je retentiedraad gelost is, moet je een afspraak maken. 

TANDEN POETSEN EN MONDHYGIENE

De kleine ruimtes tussen de draad en je tandvlees kun je met de juiste maat tandflos of een flosborsteltje heel goed proper houden.
Doe het op de manier waarop we je het getoond hebben. Doe dit 2x per dag na het tandenpoetsen.

Hou je nachtbeugel proper door hem af te spoelen onder stromend koud of louw water (nooit warm water) nadat je hem gedragen hebt.
1 à 2 keer per week, kan je de beugel poetsen met een tandenborstel. Gebruik nooit tandpasta, want dit krast op de beugel. 
Je kan de beugel ook eens laten weken (30 min) in water met azijn (verhouding 50/50) of vloeibare zeep of speciale tabletten gebruiken. 

LOSGEKOMEN RETENTIEDRAAD?

Wanneer de retentiedraad losgekomen is op één, meerdere of alle tanden, laat hem dan gewoon zitten of hou hem bij en maak zo snel mogelijk een afspraak om hem te laten herkleven. 
Vermijdt om het losse stuk te verplooien en af te knippen. Gooi de draad niet weg.

VERPLAATSEN JE TANDEN TOCH?

Wanneer je je nachtbeugel niet of onvoldoende draagt, zullen je tanden verschuiven.
Past je nachtbeugel helemaal niet meer? Maak een afspraak om recidief te voorkomen.

Misschien is het draadje achter je tanden losgekomen of verwrongen. Maak zo snel mogelijk een afspraak.
Soms ligt de oorzaak bij nagel- en stylobijten, waardoor er een torsie ontstaat in de retentiedraad.