Algemene Info

 

  • CHIRURGISCHE KAAKCORRECTIE

Sommige ernstige afwijkingen van het gebit en van de kaaksbeenderen kunnen niet uitsluitend met orthodontische of orthopedische middelen behandeld worden. Soms is de afwijking te groot om alleen met een beugel te behandelen of kan de groei zo ongunstig verlopen, waardoor het effect van orthodontische apparaten onvoldoende is. Wanneer de patiënt volwassen is en niet meer groeit, zijn de mogelijkheden van een orthodontische behandeling eveneens beperkt en is het mogelijk dat het dragen van een beugel niet volstaat om het probleem op te lossen.

In deze omstandigheden kan kaakchirurgie (een operatieve correctie van de stand van de onder-en/of bovenkaak) een oplossing bieden. Hierdoor bereikt men over het algemeen ook een verbetering van het uiterlijk. Bij de behandeling zijn je tandarts, orthodontist en kaakchirurg betrokken. Deze behandeling wordt dus in teamverband voorbereid en uitgevoerd. Je orthodontist zal je alles vertellen over het verloop van de behandeling en het te verwachten resultaat. Voor meer specifieke informatie over de operatie zelf kan je terecht bij de kaakchirurg.

 

  • HET VERLOOP

Bijna altijd zal je orthodontist de tanden en kiezen in de boven- en onderkaak eerst met vaste apparatuur mooi op een rij zetten, zodat de tanden later precies op elkaar kunnen passen. Soms is het echter nodig dat je orthodontist de afwijking eerst erger maakt, waardoor de tanden en kiezen tijdelijk slechter op elkaar passen. Nadien gaat de kaakchirurg aan het werk en door het verplaatsen van bovenkaak, onderkaak of beide, worden de juiste verhoudingen terug hersteld.  Soms kan de chirurg ook enkel een gedeelte van het kaaksbeen verplaatsen. Hierna past het boven- en ondergebit weer correct op elkaar en vaak wordt, als gevolg hiervan, je uiterlijk grondig beïnvloed. Na de chirurgische kaakcorrectie volgt de orthodontische nabehandeling waarbij je orthodontist het operatieresultaat nog verder verbetert.

De soort operatie die uitgevoerd moet worden is afhankelijk van de stand van de kaak. Maar in alle gevallen moet daarbij op een gecontroleerde manier het kaakbeen gebroken worden, voordat de kaak of een deel ervan kan worden verschoven. Dit heet een osteotomie. Daarom is het noodzakelijk dat, ten laatste 6 maanden voor de operatie, nog niet doorgebroken wijsheidstanden worden verwijderd. Zoniet bemoeilijken ze vaak het maken van de osteotomie waardoor de operatie minder gunstig verloopt.

 

  • SOORTEN OPERATIES

Om een te kleine onderkaak te verlengen wordt de onderkaak zo gespleten dat deze als het ware kan uitschuiven. Er hoeft geen stukje bot tussen te worden gezet. De delen van de onderkaak worden in hun nieuwe stand met plaatjes en/of schroefjes aan elkaar bevestigd. In de meeste gevallen is het daarna mogelijk de staaldraadjes weer los te knippen zodat de mond onmiddellijk na de operatie weer open kan. Een enkele keer is het nodig om de onder-en bovenkaak toch aan elkaar vastgespalkt te laten en dit gedurende 6 weken.

Een te grote onderkaak zal zodanig naar achter geplaatst worden waardoor de botstukken elkaar gedeeltelijk overlappen. Er wordt geen stukje bot uitgehaald. Zoals bij een te kleine onderkaak, kan het ook eens gebeuren dat het niet mogelijk is plaatjes en/of schroefjes te gebruiken. Dan worden de boven- en onderkaak aan elkaar bevestigd met staaldraadjes, welke pas na 6 weken verwijderd kunnen worden.

Bij een verplaatsing van de hele bovenkaak in de gewenste richting, ontstaat er soms een tekort aan bot.  In dit geval wordt er een stukje bot uit de onderkaak genomen of uit de heupkom. Meestal kan de bovenkaak met staaldraadjes of schroefjes voldoende stevig worden bevestigt, waardoor de mond na de operatie gewoon weer kan worden geopend.

Afhankelijk van de soort operatie kan de mond gewoon worden geopend of blijven de kaken enkele dagen tot 6 weken aan elkaar bevestigd. Of je je mond direct na de operatie zal kunnen openen, kan de kaakchirurg je meestal op voorhand zeggen. Maar meer en meer kan de kaakchirurg ervoor zorgen dat het vastspalken van de kaken niet nodig is.

 

  • PRAKTISCHE INFORMATIE
  1. De operatie vindt plaats onder narcose (algemene verdoving) en duurt, afhankelijk van de afwijking, één tot enkele uren. De chirurgische ingreep wordt meestal alleen in de mond uitgevoerd zodat er geen huidlittekens zijn. Wanneer het toch nodig is om een insnede te maken in de huid, zal dit zo onopvallend mogelijk in de huidplooien worden gedaan.
  2. Na de ingreep is een flinke zwelling van het aangezicht te verwachten die na een paar dagen verdwijnt. De meeste mensen hebben na de operatie niet veel pijn. Een beetje keelpijn komt voor. Het verblijf in het ziekenhuis duurt slechts enkele dagen.
  3. In principe kan alles worden gegeten, alleen niet op de gewone manier. De eerste dagen is het aan te raden om zachte voeding te gebruiken. Zitten de kaken echter op elkaar vastgespalkt, dan zal het eten moeten fijngemixt worden, omdat het niet mogelijk is om te kauwen.
  4. Een goede mondverzorging is erg belangrijk. Het is absoluut noodzakelijk dat gedurende de hele behandeling een perfecte mondhygiène wordt gehandhaafd. Bijna altijd zal een mondspoelmiddel worden voorgeschreven als aanvulling na het poetsen. Hiermee wordt de genezing versneld.
  5. Al de aangebrachte plaatjes, schroefjes en metaaldraadjes moeten in regel later niet verwijderd worden. Ze zijn gemaakt van titanium en kunnen daarom zonder schadelijke gevolgen in het lichaam achterblijven. Zeer uitzonderlijk worden ze echter toch na ongeveer een half jaar (soms onder plaatselijke verdoving) verwijderd.
  6. Na de operatie en de orthodontische nabehandeling zal gedurende een voldoende lange periode retentie-apparatuur gedragen moeten gedragen worden om de tanden goed op hun correcte plaats vast te houden.

 

Meer info over de de chirurgische ingreep wordt mooi uitgelegd op deze site:  http://www.mkawaasland.be/behandelingen/kaakcorrectie