Hoe verloopt een behandeling?

Eerste afspraak
Het eerste consult is bedoeld om te bekijken of een orthodontische behandeling op dit moment al dan niet noodzakelijk en/of gewenst is.
Er kan worden besloten onmiddellijk te behandelen, de behandeling uit te stellen, of niet te behandelen.
Jonge kinderen, die nood hebben aan een vroege orthodontische behandeling, zien we graag voor de leeftijd van 8,5 jaar.
Jongeren voor de leeftijd van 15 jaar. Op deze manier kunnen ze optimaal genieten van de terugbetaling.
Tijdens de eerste afspraak wordt er vaak al een röntgenfoto genomen. Je krijgt een voorlopige diagnose, advies en de tarieven.
Indien u de behandeling wenst op te starten, maakt u een tweede afspraak voor uitgebreid onderzoek.

Uitgebreid onderzoek
Voor het maken van een behandelplan is een uitgebreid onderzoek nodig. Tijdens deze afspraak verzamelen we volgende gegevens: klinische foto’s, bijkomende röntgenfoto’s en digitale gebitsmodellen. Dit alles gebeurt bij ons in de praktijk.

Bespreken van behandelplan
Het behandelplan wordt tijdens dit bezoek met u en uw kind besproken.
Er volgt dan uitleg over de actieve behandeling: welke beugel(s) je zal dragen, de te verwachten behandelduur, een gedetailleerde prijsofferte en de huisregels omtrent afspraken en betalingen.
De voor -en nadelen van wel en niet behandelen worden besproken. Het kan zijn dat er meerdere behandelingsopties zijn.
Indien je recht hebt op terugbetaling door het ziekenfonds wordt er tijdens deze afspraak een aanvraagformulier meegegeven.
Belangrijk is dat je zelf gemotiveerd bent om je beugel te dragen.
Jijzelf en je ouders moeten beslissen om al dan niet te behandelen: neem daar de nodige tijd voor!
Wanneer jullie akkoord gaan met de voorgestelde behandeling worden de nodige afspraken vastgelegd voor het plaatsen van de apparatuur.

Actieve behandeling
Tijdens de actieve behandeling zullen je tanden naar hun juiste plaats worden gebracht met behulp van beugels.
Om de 6 à 8 weken kom je op controle voor activatie en aanpassingen aan de apparatuur. De gemiddelde behandeling duurt 18 tot 24 maanden.
De duurtijd wordt mee bepaald door de aard van de afwijking, de medewerking en het nakomen van de gemaakte afspraken.

Retentiefase
Nadat je tanden zijn rechtgezet, is het de bedoeling om ze op de juiste positie te houden.
Als retentieapparatuur wordt daarom een retentiedraad al dan niet in combinatie met een nachtbeugel voorzien.
Draag ze zoals voorgeschreven zodat je kan blijven genieten van je mooie glimlach.
Tijdens deze retentiefase moet je nog een paar keer op controle komen. Hou de retentieapparatuur goed bij en gooi ze vooral nooit weg.
Wanneer de retentiedraad is losgekomen op één, meerdere of alle tanden, laat hem dan gewoon zitten en maak zo snel mogelijk een afspraak om hem opnieuw vast te kleven. Vermijdt om het losse stuk te verplooien en af te knippen.