Eerste Bezoek

Tijdens een eerste bezoek hoef je echt niet bang te zijn,

er wordt enkel eens gekeken en veel gepraat...

 

Wanneer je voor het eerst bij de orthodontist komt, zal er worden nagegaan of je een behandeling nodig hebt, en zo ja, wanneer je best aan de behandeling begint. Soms is dat meteen, zoniet moet je nog enkele maanden of zelfs een paar jaar wachten.

Vaak is het nodig dat er tijdens je eerste bezoek al een röntgenfoto genomen wordt. Hierop kunnen al jouw tanden bekeken worden en eventuele problemen worden opgespoord.

Als blijkt dat je een behandeling nodig hebt, zal de orthodontist eerst een uitgebreider onderzoek doen om te bepalen welk apparaat je nodig hebt. Hij maakt hiervoor een bijkomende röntgenfoto. Deze tweede röntgenfoto dient om na te kijken hoe je kaaksbeenderen ten opzicht van elkaar gegroeid zijn en hoe de eventuele verdere groei zal evolueren. Ook neemt hij enkele gewone foto's en een afdruk van je tanden.

Omdat dit alles toch gauw een half uur duurt, is het best mogelijk dat je hiervoor een nieuwe afspraak krijgt.

Aan de hand van al deze gegevens zal de orthodontist een behandelingsplan opmaken.

Tijdens de volgende afspraak zal hij dit behandelingsplan samen met jou en je ouders doornemen en bespreken. Hij zal jullie vertellen wat de voor -en nadelen zijn van wel en niet behandelen. Het wordt dan duidelijk hoe je behandeling zal verlopen en welke Beugels je zal moeten dragen. Het kan zijn dat er meerdere behandelingsopties zijn. Ook de financiële aspecten komen aan bod en indien je recht hebt op Terugbetaling door het ziekenfonds wordt er tijdens deze afspraak een aanvraagformulier meegegeven. Belangrijk is dat je zelf gemotiveerd bent om je beugel te dragen. Jijzelf en je ouders moeten beslissen om al dan niet tot behandeling over te gaan. Dit hoeft niet tijdens de afspraak zelf te gebeuren: neem daar de nodige tijd voor!

Beslis je om verder te gaan, dan is de vierde afspraak ook meteen de start van je behandeling en vanaf dan zal je ongeveer om de 5 à  8 weken op controle moeten komen.

Na een behandeling van gemiddeld 2 tot 2,5 jaar mag het apparaat worden verwijderd en start de Retentie. Tijdens deze retentiefase moet je slechts af en toe op controle komen.