Enkel voor jongeren onder de 15 jaar!

U heeft recht op terugbetaling door uw ziekenfonds wanneer uw kind, voor de leeftijd van 15 jaar, de toelating van het ziekenfonds heeft bekomen
om een orthodontische behandeling te starten. De aanvraag moet dus voor de 15e verjaardag gebeuren!
De orthodontist zal hiervoor de nodige formulieren meegeven.
Vergeet niet om tijdig uw aanvraag in te dienen bij uw ziekenfonds.
Eens 15 jaar (en zonder toelating) wordt een orthodontische behandeling niet meer terugbetaald door de mutualiteit.

De verplichte terugbetaling door RIZIV

Vroege orthodontische behandeling (voor 9 jaar)

Bij kinderen jonger dan 9 jaar komt de ziekteverzekering tegemoet in de kosten voor een vroege orthodontische behandeling.
De terugbetaling wordt enkel toegekend voor de correctie van

- frontale en laterale kruisbeten
- frontale en laterale dwangbeten
- positie van de snijtanden als preventie van anterieure traumata
- het ruimtegebrek gedurende de wisselfase

De tegemoetkoming is een forfaitair bedrag van 325€. De voorwaarde is dat de patiënt ten laatste de behandeling start op 8,5 jaar.
Let wel op: Een vroege orthodontische behandeling kan ten vroegste gedurende de twaalfde kalendermaand na plaatsing van het apparaat gevolgd worden door een klassieke of regelmatige orthodontische behandeling.

Definitieve behandeling (voor 15 jaar)

Een terugbetaling kan alleen maar als het ziekenfond het formulier ‘Kennisgeving Orthodontie’ ontvangt voor de 15de verjaardag van de patiënt.
Het formulier wordt door ons meegeven tijdens de bespreking van het behandelplan.

De aanvullende terugbetaling door ziekenfonds

Het bedrag is evenveel voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt, doch zijn er verschillen mogelijk tussen ziekenfondsen.
Sinds 2021 hebben de meeste ziekenfondsen hun bijkomende tussenkomst voor hun leden (en dus zonder extra verzekering) verhoogd van €380 naar €1050 (tot 60% van het remgeld).
Voor meer informatie kan u terecht bij uw ziekenfonds.

De aanvullende verzekering

Informeer tijdig over de kostprijs en voorwaarden bij je ziekenfonds of je verzekeringsmaatschappij (van het werk).
Vaak is er een wachttijd van 1 jaar (tot 3 jaar). Deze moet verstreken zijn vooraleer u een tussenkomst zal uitbetaald worden.